Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Στις 8/5 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου και διανομή προμερίσματος

Την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 8.000.000 ευρώ. την διανομή προμερίσματος και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της CNL.

CNL Capital: Στις 8/5 η ΓΣ για έκδοση ομολόγου και διανομή προμερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η CNL Capital την 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Αθήνα Σύνταγμα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση κατα άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθεευθύνη.

Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 8.000.000 Ευρώ,διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – ΑρμοδιότητεςΔιοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.

Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.

Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 8η Μαΐου 2019 καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Αθήνα Σύνταγμα, χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v