ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 27,02% αυξήθηκε η συμμετοχή της Reggeborgh Invest

Ο μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. κατέχει επίσης χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μέχρι το ανώτατο όριο 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 27,02% αυξήθηκε η συμμετοχή της Reggeborgh Invest

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από τον μέτοχο REGGEBORGH INVEST B.V. ότι στις 17/4/2019 επήλθε μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 21.666.179, ήτοι ποσοστό 20,9490% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: 27.948.005 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 27,0229 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, που ανέρχονται σε 103.423.291.

Ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. κατέχει επίσης χρηματοπιστωτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μέχρι το ανώτατο όριο 7.909.588 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,6477% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος απόκτησης των ως άνω μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε ημερομηνία μεταξύ της 275ης και της 365ης ημέρας από την 21/3/2019.

Στην ίδια ως άνω γνωστοποίηση, ο μέτοχος REGGEBORGH INVEST B.V. δήλωσε ότι δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v