Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Στις 25 Απριλίου θα γίνει η αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και προσαρμογή τιμής, ενώ στις 17 Μαΐου θα λήξει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής. Οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ προγραμματίζεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 27 Μαΐου.

Μοτοδυναμική: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η Μοτοδυναμική το εγκριθέν στην από 18.04.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 17.550.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.8 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Η Μοτοδυναμική σημειώνει πως  το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18 Απριλίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (https://www.motodynamics.gr/wp-content/uploads/2019/04/2019_Enimerotiko_Deltio.pdf). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, 19300), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (αρμόδια: κα. Βενετία Ματθαίου τηλ. 210 629 3512).

***Το ενημερωτικό δελτίο επισυνάπτεται στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v