Νέος πονοκέφαλος για τις τράπεζες η ΑΝΕΚ

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν κατέβαλε δόση δανείου, με αποτέλεσμα να παραβιαστούν όροι της δανειακής σύμβασης. Η αρνητική καθαρή θέση, το «όπλο» μερικής μετατροπής του ΜΟΔ και γιατί δεν αποτελεί πρώτη επιλογή για τις τράπεζες.

Νέος πονοκέφαλος για τις τράπεζες η ΑΝΕΚ

Ένας νέος «πονοκέφαλος», τον οποίο καλούνται να διαχειριστούν με προσοχή, «ταλαιπωρεί» τις εγχώριες συστημικές τράπεζες καθώς, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΕΚ, η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν πλήρωσε δόση δανείου, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» όροι δανειακών συμβάσεων και να καταστούν πληρωτέα δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AΝΕΚ ανήλθε, πέρυσι, σε 168,2 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 14,6 εκατ. από 12,8 εκατ. ευρώ το 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους, ανήλθαν σε ζημίες 13,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο όμιλος έκλεισε το 2018 με αρνητική καθαρή θέση 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 7,8 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας κατά το β' εξάμηνο του 2018, η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της (σ.σ. δεν κατέβαλε πληρωτέα δόση δανείου), γεγονός που συνιστά παραβίαση όρων των δανειακών της συμβάσεων και ενεργοποιεί υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής των δανείων.

Σημειώνεται ότι η AΝEΚ είχε συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζές της την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, μόλις το 2017. Έγραψε, μάλιστα, κατά την ίδια χρήση, έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στην εμφάνιση κερδοφορίας και θετικής καθαρής θέσης.

Η αναδιάρθρωση δανεισμού έγινε με σύναψη νέου, επταετούς διάρκειας, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 220 εκατ. ευρώ. Τμήμα του ομολογιακού (22 εκατ. ευρώ) είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, υπό προϋποθέσεις.

Κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις έχουν πλέον ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) προβλέπει αυτόματη -μερική- μετατροπή, σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, με στόχο την επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο.

Οι πιστώτριες τράπεζες της AΝEΚ έχουν επομένως τη δυνατότητα να μετατρέψουν μέρος των ομολογιών του ΜΟΔ σε μετοχές, κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις της ακτοπλοϊκής. Δεν αποτελεί, όμως, πρώτη επιλογή για τις τράπεζες καθώς η μετοχοποίηση μικρού μέρους των δανειακών οφειλών της AΝΕΚ (σ.σ. το ΜΟΔ είναι μόλις 22 εκατ. ευρώ) δεν λύνει το πρόβλημα, ενώ επιπλέον καθιστά τις τράπεζες μετόχους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο όμιλος είχε στο τέλος του 2018 καθαρό δανεισμό 251,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA μόλις 14,6 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, ο δανεισμός είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα, σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη. Μια λύση για τις τράπεζες θα ήταν να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός της εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου κατά 20 εκατ. ευρώ. Κεφάλαια που θα πήγαιναν κυρίως για μερική εξόφληση δανείων, ώστε να αναδιαρθρωθεί εκ νέου ο εναπομείνας δανεισμός.  

Στις 28 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της AΝEΚ αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση αύξηση κεφαλαίου, κατά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Δεν είναι βέβαιο, όμως, ότι μπορεί να αντληθεί ένα τέτοιο ποσό, αν ο βασικός μέτοχος Γ. Σ. Βαρδινογιάννης ή στρατηγικός επενδυτής δεν εγγυηθεί την κάλυψη της αύξησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v