Aegean: Στις 29/5 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Την έγκριση διανομής κερδών και τον ορισμό νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Αεροπορίας Αιγαίου.

Aegean: Στις 29/5 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Αεροπορία Αιγαίου στις 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη αρ. 31).

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

2. Έγκριση διανομής κερδών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου.

6. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

7. Έγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.

8. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 3, 4 παρ.3, 7 παρ. 2, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 παρ.2, 22 παρ. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 παρ. 1(β), 29 παρ. 3 & 4, 30 παρ. 1 και προσθήκη νέου άρθρου 31, μετά λοιπών προσαρμογών) - τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας - Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v