Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στάσιμες οι πωλήσεις για τον όμιλο Fourlis

Στα 3,1 εκατ. διαμορφώθηκαν τα συγκρίσιμα κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έναντι 3,1 εκατ πέρυσι. Χωρίς σημαντική μεταβολή τα έσοδα. Πώς κινήθηκαν οι δύο κλάδοι οικιακού εξοπλισμού και αθλητικών ειδών.

Στάσιμες οι πωλήσεις για τον όμιλο Fourlis

Έσοδα 96,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο πρώτο τρίμηο του 2019 ο όμιλος Fourlis, έναντι 96,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16.  Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 3,1 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 4,1 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι ζημιών € 3,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν € 3,3 εκατ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 62,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξημένες  κατά  0,6%  σε  σχέση  με  το  αντίστοιχο  διάστημα  του  2018  (€  61,9  εκατ.).  Oι  πωλήσεις  στην  Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 6% συγκρινόμενες με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το EBITDA το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στα € 4,5 εκατ.

Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 2,8 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1,5 εκατ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 8 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στη Ρόδο, στην Πάτρα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Κομοτηνή και τρία στην Βουλγαρία (Βάρνα, Μπουργκάς και Πλόβντιβ).

Έως το τέλος Ιουνίου 2019 θα τεθούν σε λειτουργία δύο ακόμη κέντρα παραγγελιοληψίας, ένα στη Λεμεσό Κύπρου και ένα στην Καλαμάτα. Τέλος το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ  (e-commerce) συνεχίζει  να αναπτύσσεται  με σημαντικό ρυθμό  και  στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη  λιανική  αθλητικών  ειδών  (Intersport  &  The Athlete's Foot),  οι  πωλήσεις  το  πρώτο  τρίμηνο  του  2019 ανήλθαν στα € 34,4 εκατ. παρουσιάζοντας  αύξηση 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€ 34,3 εκατ.) Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,2%, με  όλες  τις  χώρες  Ρουμανία,  Κύπρο,  Βουλγαρία  και  Τουρκία  να  παρουσιάζουν  υψηλούς  ρυθμούς  ανάπτυξης  σε τοπικό νόμισμα.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 3,9 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 0,6 εκατ. έναντι € 1,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στις € 2,2 εκατ. Ο  όμιλος αριθμεί  σήμερα  133  καταστήματα  στη  λιανική  αθλητικών  ειδών. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της Intersport παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v