Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή συνολικού μερίσματος €0,28/μετοχή

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18.12.2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό).

Εθνική Πανγαία: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή συνολικού μερίσματος €0,28/μετοχή

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 28.05.2019 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 18.06.2019, τη διανομή μερίσματος 0,286 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2018.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 18.12.2018 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,196 ανά μετοχή (καθαρό).

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v