Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι μικρομέτοχοι στο ΔΣ της Foodlink!

Με πρόταση της διοίκησης εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας θα μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο. Απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ ανά τίτλο. Πώς διαγράφονται οι φετινές προοπτικές για την εισηγμένη.

Οι μικρομέτοχοι στο ΔΣ της Foodlink!

Κίνηση έκπληξη από τη διοίκηση της Foodlink είχαμε στη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης, καθώς ο πρόεδρός της Βασίλης Καρακουλάκης πρότεινε τη μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπου των μετόχων της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το θέμα ψηφίστηκε και αμέσως μετά συνεδρίασαν όλοι οι παρόντες μέτοχοι με ποσοστό χαμηλότερο του 3% και εξέλεξαν τον δικό τους εκπρόσωπο στο Δ.Σ.

«Οι μέτοχοι μειοψηφίας πρέπει να έχουν φωνή, να ελέγχουν τη διοίκηση και να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τον κ. Καρακουλάκη.

Σε ότι αφορά τώρα την πορεία της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Foodlink Αχιλλέας Μάμαλης θεώρησε επιτυχημένη την περυσινή χρονιά, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση κύκλου εργασιών, άνοδο EBITDA στο 1,77 εκατ. ευρώ και θετικό καθαρό αποτέλεσμα (επιστροφή στα κέρδη μετά τη διετία επιπτώσεων από την υπόθεση Μαρινόπουλος).

Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, έτσι ώστε να υπάρξει χρηματική διανομή προς τους επενδυτές και παράλληλα να μην προκύψει μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (επιστροφή ποσού ισόποση περίπου με τα κέρδη της χρήσης).

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μετόχων, η διοίκηση της Foodlink, μεταξύ άλλων σημείωσε:

• Για το 2019 προβλέπεται μεν αύξηση κύκλου εργασιών, ως αποτέλεσμα νέων σημαντικών συνεργασιών στην Ελλάδα και των αναμενόμενων υψηλότερων εσόδων από την Κύπρο. Από την άλλη πλευρά όμως, η επίπτωση από τη νομοθετική αύξηση των μισθών υπολογίζεται γύρω στα 600 χιλιάδες ευρώ. «Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να επαναλάβουμε την περυσινή επίδοση στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

• Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω μέσα στο 2019, λόγω και της αναμενόμενης πώλησης παγίου περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας (ιδιόκτητου ακινήτου το οποίο στη συνέχεια θα διαμορφωθεί από developer και θα ενοικιαστεί από την εταιρεία για την ανάπτυξη των εργασιών της). Η κίνηση αυτή εξυπηρετεί τη στρατηγική της να επικεντρωθεί στο χώρο των υπηρεσιών logistics και όχι σε αυτόν του real estate, αποκτώντας παράλληλα και μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων.

• Οι σχέσεις της εταιρείας με το τραπεζικό σύστημα είναι άριστες και το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται, λόγω της αξιοπιστίας της, συγκαταλέγεται σε σαφώς χαμηλά επίπεδα.

• Θα συνεχιστούν οι πολιτικές αγοράς ιδίων μετοχών και χρήσης market maker στη μετοχή, προκειμένου ο τίτλος να έχει στο ΧΑ αξιοσημείωτη εμπορευσιμότητα.

Τέλος, η χθεσινή γενική συνέλευση αποφάσισε τη δωρεάν διανομή σε στελέχη της εταιρείας 57.500 μετοχών της ως προϊόν επιβράβευσης και κινήτρου.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v