Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Την 1η Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος της ΓΕΒΚΑ

Το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου, θα ανέλθει σε 0,0135 ευρώ.

Την 1η Ιουλίου η αποκοπή μερίσματος της ΓΕΒΚΑ

Η εταιρία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2019, ανακοίνωσε οτι το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε Ευρώ 0,015 ανά μετοχή.

Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί  φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10%, και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε Ευρώ 0,0135.

Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019. Δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 2018 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο δικαιούχος μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αρ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους μετόχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

3. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους.

Η είσπραξη του μερίσματος για την παραπάνω τρίτη (3) περίπτωση είναι δυνατή μέχρι 08.07.2020 και θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (08.07.2020) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. στη διεύθυνση 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρίας, αρμόδιος κος Ιωάννης Καρβέλας, στο τηλέφωνο 210 – 5514600.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v