Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚΕ

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήγει την 7η Ιουνίου 2024.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚΕ

Η εταιρεία ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Ιουνίου 2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έχει ως εξής:

α. Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος − Εκτελεστικό Μέλος.

β. Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. − Εκτελεστικό Μέλος.

δ. Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου, Μέλος του Δ.Σ. − Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ε. Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου , Μέλος του Δ.Σ.− Μη Εκτελεστικό Μέλος.

στ. Δημήτριος Κεραμεύς του Κωνσταντίνου, Μέλος του Δ.Σ. − Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ζ. Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους, Μέλος του Δ.Σ. − Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήγει την 7η Ιουνίου 2024, παρατεινόμενη όμως έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη (μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας) Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v