Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Ο Γ. Κωνσταντινίδης νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής

Ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης αντικαθιστά τον κ. Βασίλειο Μαστρόκαλο ως νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της "Εθνική Πανγαία"

Εθνική Πανγαία: Ο Γ. Κωνσταντινίδης νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής

Η Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διόρισε με απόφασή του την 10.06.2019, με βάση τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, τον κο Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη ως νέο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Μαστρόκαλου.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

κος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου Πρόεδρος

κος Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου Μέλος

κος Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου Μέλος

κος Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου Μέλος

κος Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Ιωάννη Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v