Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα €0,57/μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα €0,57/μετοχή

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,57€ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, ήτοι σε καθαρό ποσό 0,5130€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v