Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 0,9% στο Ιασώ το υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Την 1.7.2019 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. προέβη σε κτήση κυριότητας 1.103.096 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών του Ιασώ, με τιμή απόκτησης 1,1025 ευρώ ανά μετοχή.

Με 0,9% στο Ιασώ το υπό εκκαθάριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Το Ιασώ γνωστοποίησε πως την 4.7.2019 υπεβλήθη στην Εταιρεία η από 2.07.2019 γνωστοποίηση του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.", σύμφωνα με την οποία την 1.7.2019 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. προέβη σε κτήση κυριότητας 1.103.096 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (συμψηφιστική κτήση κυριότητας, λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας), με βάση τους όρους της από 31.8.2010 Σύμβασης Ενεχυράσεως Μετοχών μεταξύ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. και της εταιρείας Euromedica, με τιμή απόκτησης 1,1025 ευρώ ανά μετοχή. 

Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που απέκτησε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. κατά τα ανωτέρω ανήλθε σε 0,9%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v