Komarek: Θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας στον ΟΠΑΠ

«Θέλουμε να δώσουμε στους υπάρχοντες μετόχους την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών», επισημαίνει ο επικεφαλής του ομίλου SAZKA, που υπέβαλε δημόσια πρόταση για τον ΟΠΑΠ. Δεσμεύουμε κεφάλαια άνω των 2 δισ., τονίζει.

Komarek: Θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας στον ΟΠΑΠ

Επιδιώκουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας στον ΟΠΑΠ και θέλουμε να δώσουμε στους υπάρχοντες μετόχους την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών, αναφέρει ο επικεφαλής του τσέχικου ομίλου SAZKA Karel Komarek, αναφορικά με τη δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές του OΠΑΠ. 

Σημειώνεται ότι ο όμιλος SAZKA χθες υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για τις μετοχές του OΠAΠ που δεν κατέχει, δηλαδή για το 67% του Οργανισμού, στα 9,12 ευρώ ανά μετοχή.

Ο ΟΠΑΠ σήμερα ανακοίνωσε ότι παρέλαβε την πρόταση, θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αξιολογήσει την εν λόγω δημόσια πρόταση, διατυπώνοντας γνώμη μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο κύριος Karel Komarek σχολίασε:

«Είμαστε βέβαιοι ότι χάρη στη σταθερή στήριξη και την ενεργό ενασχόλησή μας με τις δραστηριότητες της εταιρείας, έχουμε συμβάλει στη δημιουργία σημαντικής αξίας για όλους τους μετόχους του OΠΑΠ. Από την 1η Μαρτίου 2013, δηλαδή την ημέρα της ανακοίνωσης της ιδιωτικοποίησης του OΠΑΠ, η συνολική απόδοση για τους μετόχους έχει ανέλθει σε 130% και συμπεριλαμβάνει καταβληθέντα μερίσματα συνολικού ύψους άνω των €1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά μας, επιδιώκουμε να αυξήσουμε το μερίδιό μας στον OΠΑΠ και θέλουμε να δώσουμε στους υπάρχοντες μετόχους την ευκαιρία να αποκομίσουν κέρδη από την αξία που έχουν συγκεντρώσει με την πάροδο των ετών. Μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η οποία υλοποιείται πλήρως σε μετρητά και είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, δεσμεύουμε κεφάλαια άνω των €2 δισεκατομμυρίων, στηρίζοντας την πρόταση αυτή».

Το προσφερόμενο τίμημα 

Το προσφερόμενο αντάλλαγμα διαμορφώνεται στα €9,12 ανά μετοχή και το συνολικό αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι η δημόσια πρόταση θα γίνει αποδεκτή από όλους τους μετόχους, εκτιμάται σε περίπου €2,06 δισεκατομμύρια.

Η υπό εξαγορά εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα ύψους €0,60 ανά μετοχή του OΠΑΠ, στις 12 Ιουλίου 2019, προς τους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. έως τις 27 Ιουνίου 2019.

Σε σχέση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα σημειώνεται ότι:

(i) Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μέση σταθμισμένη κατ’ όγκο τιμή της μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας διαμορφώθηκε στα €9,114 κατά την περίοδο του εξαμήνου που ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουλίου 2019,

(ii) Σε σχέση με την τιμή ανά μετοχή του OΠΑΠ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (προσαρμοσμένη για το μέρισμα ύψους €0,60 ανά μετοχή, που θα καταβληθεί στις 15 Ιουλίου 2019, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνιστά απόδοση ύψους 28% υπέρ των μετόχων,

(iii) Ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν αγοράσει μετοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

(iv) Δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαοκτώ (18) μηνών πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

(v) Ο συνολικός αριθμός των ημερών κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε συναλλαγή σε σχέση με τις Μετοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) μηνών αμέσως πριν την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (3/5) του αριθμού των ημερών λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ’ αυτή την περίοδο, ενώ ο αριθμός των Μετοχών που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών πώλησης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε αυτή την περίοδο, επίσης υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας και

(vi) Το προσφερόμενο αντάλλαγμα υπερβαίνει κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τη λογιστική αξία ανά μετοχή, με βάση τον μέσο όρο των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της υπό εξαγορά εταιρείας, βάσει του Ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων έχει προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., με την οποία βεβαιώνεται ότι διαθέτει τα μέσα καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v