Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της REDS

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019. Θα έχει πενταετή θητεία.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της REDS

Η Διοίκηση της  «REDS Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 11.07.2019, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, και όρισε (μεταξύ αυτών) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του.

Κατόπιν τούτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίασή του της 11ης Ιουλίου 2019 ως ακολούθως:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

1.       Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου &  Διευθύνων Σύμβουλος  (μέλος εκτελεστικό)
2.       Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό)
3.       Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη, Σύμβουλος  ( μέλος μη εκτελεστικό)
4.       Αντώνιο Χατζηιωάννου του Ευτυχίου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
5.       Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)
6.       Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)
7.       Παναγιώτης Σοφιάδης  του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό)

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1.       Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος
2.       Θεόδωρος Πανταλάκης, μέλος και
3.       Παναγιώτης Σοφιάδης, μέλος

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών  συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v