Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Στις 2/8 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών στη χρήση 2018, καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Moda Bagno.

Moda Bagno: Στις 2/8 η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Moda Bagno την 2η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2018 – 31/12/2018), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2017.

*Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2018.

*Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019.

*Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 35, 36 και 37 του καταστατικού της εταιρείας, προς εναρμόνιση με τον ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v