Στην Intrasoft η ανάθεση νέας σύμβασης με την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον «εκδοτικό οίκο» των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση και διανομή έντυπων και multimedia εκδόσεων.

Στην Intrasoft η ανάθεση νέας σύμβασης με την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ

Η Intrasoft International επιλέχθηκε για μία ακόμη φορά να συνεχίσει τη συνεργασία της με την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο, για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση, κατά την επόμενη τετραετία, η Intrasoft θα ασχοληθεί με την εξέλιξη και συντήρηση εφαρμογών, καθώς και με την παροχή στοχοθετημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη μορφή μελετών σκοπιμότητας, τεχνικών αναλύσεων, λειτουργικών αναλύσεων ή οποιωνδήποτε άλλων αναλύσεων τυχόν ζητηθούν από την Υπηρεσία Εκδόσεων. Η σύμβαση θα επικεντρώνεται σε διοικητικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον «εκδοτικό οίκο» των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση και διανομή έντυπων και multimedia εκδόσεων. Στις βασικές δραστηριότητές της περιλαμβάνονται η παραγωγή και διάδοση δημοσιεύσεων νομικού και γενικού περιεχομένου σε διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές μορφές, καθώς και η διαχείριση μιας σειράς ιστοσελίδων, οι οποίες παρέχουν ψηφιακή πρόσβαση σε επίσημες πληροφορίες και δεδομένα της ΕΕ στους ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις των κρατών μελών.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, «η Υπηρεσία Εκδόσεων αποτελεί επί μακρόν πελάτη της Intrasoft και η εν λόγω νέα σύμβαση είναι μία επιπρόσθετη απόδειξη της μοναδικής ηγετικής θέσης την οποία κατέχουμε εδώ και δύο δεκαετίες στο πεδίο της συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από αυτή τη νέα ευκαιρία να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής σε έναν από τους αξιόπιστους πελάτες μας».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v