Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Τέσσερα έργα στον τομέα διεθνών έργων τον Ιούλιο

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις συμβάσεις που υπέγραψε τον Ιούλιο, ενώ επίσης γνωστοποίησε τη νέα σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου.

Ευρωσύμβουλοι: Τέσσερα έργα στον τομέα διεθνών έργων τον Ιούλιο

Η Ευρωσύμβουλοι ανακοίνωσε πως υπέγραψε τον Ιούλιο του 2019 σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν για το έργο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη Μηχανισμού Ανάπτυξης Υπηρεσιών Προμηθευτών (Supplier Development Services) και την πιστοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με βάση Διεθνή Πρότυπα». Το έργο έχει προϋπολογισμό 6,260,004$, διάρκεια 19 μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο δανειοδότησης του Υπουργείου  Εθνικής Οικονομίας του Καζακστάν από την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank).

Η εταιρία έχει ήδη υπογράψει και υλοποιεί από το Μάρτιο του 2019 σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας του Καζακστάν με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση Εθνικής Μελέτης Βάσης για την κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Καζακστάν και την ανάπτυξη Στρατηγικής για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο Εθνικό Α.Ε.Π.». Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,039,720$, διάρκεια 14 μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο δανειοδότησης από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η  Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανέλαβε τον Ιούλιο έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Τεχνολογικού Πάρκου του Măgurele στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με προϋπολογισμό 157,332 € και διάρκεια 7 μηνών.

Επιπλέον η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. συμμετέχει σε διεθνή κοινοπραξία που από τον Ιανουάριο του 2019 υλοποιεί το έργο «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας της Τουρκίας». Το έργο  έχει διάρκεια 36 μήνες, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός της  Ευρωσύμβουλοι είναι 75,000€.

Τέλος, η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. συμμετέχει σε κοινοπραξία που συνεβλήθη με την Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Σύμβασης Πλαισίου (Framework Contract) LOT 2 - Exploring, Documenting and Analysing R&I policy issues.

Το νέο ΔΣ

Εξάλλου, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η Ευρωσύμβουλοι  γνωστοποίησε πως στις 22 Ιουλίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προκειμένου να εκλέξει νέα μέλη Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Νικόλαου Ζαχαρή, Ιωάννη Βασιλονικολού και Γεώργιου Κουκουζέλη, οι οποίοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους για να διευκολυνθεί ο εμπλουτισμός της σύνθεσης του Δ.Σ. με νέα μέλη.

Στην θέση των παραιτηθέντων μελών, εκλέχθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Αβραάμ Γούναρης, Σπυρίδων Παπασπύρου και Ευάγγελος Πούλιος. Τα ανωτέρω νέα μέλη εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021. Η πλήρης σύνθεση του νέου Δ.Σ. μετά από την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα είναι η εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.  

3. Παντελής Σκαρλάτος του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4. Ανέστης Κερεμλόγλου  του Αντώνιου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Αβραάμ Γούναρης του Κωνσταντίνου, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανάσιου, Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η άσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατέθηκαν στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v