Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Διανέμει προμέρισμα €0,20/μετοχή

H καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2019 από την πληρώτρια «Τράπεζα Πειραιώς».

CNL Capital: Διανέμει προμέρισμα €0,20/μετοχή

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοίνωσε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 29.07.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή καθαρού προμερίσματος χρήσης 2019 ύψους 155.340,60 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή, εξαιρουμένων των 7.797 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Βάσει του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις ΕΚΕΣ για το μέρισμα αυτό καταβάλλεται εταιρικός φόρος 20% και το μέρισμα των 0,20 ευρώ ανά μετοχή καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, ορίσθηκε η Πέμπτη 10/10/2019. Δικαιούχοι του προμερίσματος χρήσης 2019, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) κατά την Παρασκευή 11/10/2019.

H καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2019 από την πληρώτρια «Τράπεζα Πειραιώς»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v