Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Creta Farms: Οι μνηστήρες, η ρευστότητα και το χρονοδιάγραμμα

Ατυπο ενδιαφέρον για την εταιρεία φέρονται να έχουν εκφράσει 10 επενδυτικά σχήματα. Προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος η υλοποίηση του MoU με τις τράπεζες. Αίτημα για τη χορήγηση επιπλέον ρευστότητας.

Creta Farms: Οι μνηστήρες, η ρευστότητα και το χρονοδιάγραμμα

Αυξάνει το ενδιαφέρον επενδυτών για την υπό αναδιάρθρωση Creta Farm, η οποία εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται στο σημείο «μηδέν», πιεσμένη από την έλλειψη ρευστότητας, που εμποδίζει την επιχειρησιακή της λειτουργία.

Η ταχύτητα υλοποίησης του υπογεγραμμένου MoU μεταξύ τραπεζών και βασικών μετόχων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την εταιρεία, προκειμένου να αρθούν οι τραπεζικές αιρέσεις και να ανοίξει η ρευστότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ωστόσο έχει ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης των 3-3,5 εκατ. ευρώ. Δεδομένης της συμφωνίας, παραμένει ανοιχτό το αν οι πιστώτριες τράπεζες κρίνουν απαραίτητη μια νέα ένεση ρευστότητας, υπό τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί.

Εκκρεμεί επίσης η τοποθέτηση Chief Restructuring Officer (CRO) από την EY, ο οποίος θα παρακολουθεί την πορεία της, αλλά και θα την οδηγήσει έως το σημείο εισόδου στρατηγικού επενδυτή. Παράλληλα, η ΕΥ είναι ο φορέας που ανέλαβε την εξεύρεση και αξιολόγηση των δυνητικών ενδιαφερομένων.

Σε αυτή τη φάση και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι στρατηγικοί επενδυτές ανέρχονται σε 10, πλήθος που ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι θα εκδηλώσει δεσμευτικό ενδιαφέρον στην τελική φάση.

Επιπλέον ανοιχτό παραμένει το μοντέλο εισόδου στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία, καθώς εξετάζεται η πιθανότητα υπαγωγής στις πρόνοιες του Πτωχευτικού Νόμου (106β ή 106δ), έτσι ώστε να παρακαμφθούν σειρά νομικών και ουσιαστικών ζητημάτων.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες από πηγές προσκείμενες στην όλη διελκυστίνδα, κατ' αρχάς προετοιμάζεται η αποτύπωση της εικόνας και της αξίας της εταιρείας, ενώ ακολούθως αναμένεται η διαπραγμάτευση μεταξύ δυνητικών επενδυτών και πιστωτριών τραπεζών για τους όρους της συμφωνίας.

Σημειώνεται πάντως ότι όλες οι πλευρές κάνουν λόγο για απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος που ορίζει το MoU, έτσι ώστε έως το τέλος του έτους, η Creta Farm να εισέλθει σε νέα φάση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v