Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Ο Βaiqiao FU ορίστηκε νέο μέλος στο ΔΣ

Στις 30.07.2019, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Cedric Garnier. Εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας.

ΟΛΘ: Ο Βaiqiao FU ορίστηκε νέο μέλος στο ΔΣ

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, έγινε αποδεκτή η παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Cedric Garnier και προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ορίσθηκε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Βaiqiao (Leon) FU.

Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 30.07.2019, εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας με τη σύσταση νέας θέσης Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή και τον ορισμό των καθηκόντων του. Επίσης εγκρίθηκε η αναβάθμιση του Τμήματος Τεχνολογιών & Πληροφορικής σε Διεύθυνση και η μετονομασία της Διεύθυνσης Διοικητικού σε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι παραπάνω δύο Διευθύνσεις αναφέρονται άμεσα στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v