Πού αποτιμούν την Chipita οι μέτοχοί της

Η απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών προς 6,565 ευρώ ανά μετοχή, τα EBITDA χρήσης 2018 και ο καθαρός δανεισμός. Η σημασία του μηχανισμού buy back και το νέο εγχείρημα εισαγωγής σε αγορά του Λονδίνου.

Πού αποτιμούν την Chipita οι μέτοχοί της

Στα 655 εκατ. ευρώ αποτιμούν την χρηματιστηριακή αξία της Chipita, μητρικής του ομώνυμου ομίλου, οι μέτοχοί της, την ώρα που επανέρχονται οι πληροφορίες ότι «ξεπάγωσε» το εγχείρημα εισαγωγής σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Το σώμα των μετόχων (Olayan Group, Σπ. Θεοδωρόπουλος, Μ. Χατζάκου, Στ. Φρέρης) ενέκρινε, κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση, την εισήγηση της διοίκησής της για αγορά ιδίων μετοχών έως τον αριθμό των 761.570 μετοχών στην τιμή των 6,565 ευρώ ανά μετοχή.

Το προαναφερόμενο τίμημα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση 655,5 εκατ. ευρώ για τη μητρική του ομίλου. Ήτοι, περίπου 8,6 φορές τα προσαρμοσμένα EBITDA 2018 (75,7 εκατ. ευρώ). Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 290,7 εκατ. ευρώ και ο καθαρός σε 272,17 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, βάσει της τιμής επαναγοράς, το enterprise value του ομίλου προσεγγίζει τα 928 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος έκλεισε το 2018 με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 510,2 εκατ. ευρώ (+10,7%) και καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 21,1 εκατ. ευρώ από 23,4 εκατ. ευρώ το 2017.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2018 επιβαρύνθηκαν από έκτακτα έξοδα 7,7 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν, σύμφωνα με την έκθεση διοίκησης, στην προετοιμασία εισαγωγής της εταιρείας στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθήνας, η οποία αναβλήθηκε επ’ αόριστο. Η Chipita είχε προσλάβει τις Credit Suisse και JP Morgan ως κύριους ανάδοχους της έκδοσης, ενώ στο σχήμα συμμετείχαν όλες οι μεγάλες εγχώριες τράπεζες.

Όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους μια μη εισηγμένη εταιρεία προχωρά σε επαναγορά μετοχών (buy back), στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι πρόκειται για μηχανισμό, που επιτρέπει τη ρευστοποίηση μέρους ή του συνόλου της θέσης υφιστάμενων μετόχων.

Όπως ανέδειξε η στήλη Χαμαιλέων και στο πρόσφατο παρελθόν (Απρίλιος 2018). αποφασίστηκε αγορά 1.127.840 μετοχών, τις οποίες κατείχε (σ.σ. κατόπιν αγοράς από μέτοχο) η πολωνική θυγατρική της Chipita, Wiseversa Investments Ltd.

Οι πληροφορίες από τις τράπεζες αναφέρουν ότι το εγχείρημα εισαγωγής των μετοχών της Chipita σε οργανωμένη αγορά του εξωτερικού (Λονδίνο) με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χ. Α, έχει «ξεπαγώσει» και η συνδυασμένη διάθεση υφιστάμενων και νέων μετοχών αναμένεται να διενεργηθεί στις αρχές του 2020.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v