Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπουτάρης: Τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ενέκρινε η ΓΣ

Πέρα από τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές, η ΓΣ προχώρησε και στην εκλογή νέου ΔΣ.

Μπουτάρης: Τη μετατροπή των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές ενέκρινε η ΓΣ

Η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ", ανακοίνωσεότι την 19 Αυγούστου 2019 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.

Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,24% του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

*Αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με το αρθ. 184 Ν. 4548/2018 και η τροποποίηση προς το σκοπό αυτό του αρθ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.

*Αποφασίστηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το αρθ. 183 του Ν.4548/2018.

*Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v