Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euroxx: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για της 28/8 ΕΓΣ

Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για την 28.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Euroxx: Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για της 28/8 ΕΓΣ

Η Euroxx γνωστοποίησε ότι στις 22.08.2019 το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε, σε συνέχεια της από 31.05.2019 απόφασής του περί έναρξης διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «Αττικές Επενδύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων» από την Εταιρεία, την τροποποίηση – διευκρίνιση των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης που υπεγράφη την 28.06.2019 μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιρειών και τον ορισμό της 30.06.2019 ως νέας ημερομηνίας μετασχηματισμού.

Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανάκληση της από 28.06.2019 πρόσκλησης για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 28.08.2019 καθ' όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για την 28.08.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επανέλθει με νεότερη πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 22.08.2019 απόφασή του επιβεβαίωσε τον ορισμό της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «PKF Ευρωελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία», ως εμπειρογνώμονα για τους σκοπούς εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξης σχετικής έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει η Euroxx, όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως, των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v