Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Υπεγράφη σύμβαση για την επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα

Υπεγράφη την 4/9/2019 Σύμβαση, μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας «HILL INTERNATIONAL N.V. – ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».Η εν λόγω Σύμβαση έχει διάρκεια 46 μήνες.

ΟΛΘ: Υπεγράφη σύμβαση για την επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει ότι υπεγράφη την 4/9/2019 Σύμβαση, μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Κοινοπραξίας «HILL INTERNATIONAL N.V. – ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.», με αντικείμενο την «Επικαιροποίηση Μελέτης και Διαχείριση Έργου (Project Management) της Επέκτασης της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα», Έργο το οποίο αποτελεί μέρος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων συνολικού ύψους € 180 εκατ., τις οποίες έχει αναλάβει η ΟΛΘ Α.Ε.

Η εν λόγω Σύμβαση έχει διάρκεια 46 μήνες και η Κοινοπραξία θα παρέχει, υπό την εποπτεία και τελική έγκριση της ΟΛΘ Α.Ε., τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Προετοιμασία και εκπόνηση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης για την «Επέκταση της Λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα», συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση της κατασκευής του Έργου.

β) Διαχείριση Έργου (Project Management) και επίβλεψη της κατασκευής του εν λόγω Έργου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v