Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η ΓΣ

Η εταιρία πρόκειται να συνεδριάσει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της εταιρίας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Vidavo: Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας η ΓΣ

H εταιρία VIDAVO A.E. με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ανακοινώνει ότι σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, δεν πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, λόγω μη επίτευξης της εκ του καταστατικού της εταιρίας προβλεπόμενης απαραίτητης απαρτίας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ την 2η Αυγούστου 2019, η εταιρία πρόκειται να συνεδριάσει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της εταιρίας, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην έδρα της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v