Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Εμπορίου: Μείωση κερδών στο 6μηνο

Βελτιωμένο δεύτερο εξάμηνο προβλέπει η διοίκηση της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας, με αποτέλεσμα η μείωση των κερδών του πρώτου μισού του 2019 να υπερκαλυφθεί στο σύνολο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Γενική Εμπορίου: Μείωση κερδών στο 6μηνο

Αύξηση του κύκλου εργασιών και παράλληλα υποχώρηση των καθαρών κερδών σημείωσε η Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας κατά το πρώτο μισό του 2019, όπου:

• Οι πωλήσεις αυξήθηκαν από τα 14,4 στα 15,6 εκατ. ευρώ, λόγω και της πολιτικής της εταιρείας για ενίσχυση των αποθεμάτων μεγάλης ζήτησης και υψηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας.

• Παρά την υποχώρηση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) υποχώρησε από το 1,12 εκατ. στις 976 χιλ. ευρώ, εξαιτίας της πορείας της τιμής του χάλυβα κατά το πρώτο μισό της χρονιά (αρνητικός επηρεασμός του μικτού περιθωρίου κέρδους).

• Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τις 660 στις 516 χιλ. ευρώ.

• Το επιτόκιο χρηματοδότησης των νέων δανείων βαίνει μειούμενο.

• Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου του 2019 διαμορφώθηκαν στα 23,02 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας, «η ζήτηση για τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία θα αυξηθεί το δεύτερο μισό του 2019 τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Παρά την πτώση των καθαρών αποτελεσμάτων στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση της εταιρίας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της διαρκούς αύξησης του κύκλου εργασιών και αισιοδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες του μειωμένου μικτού περιθωρίου κέρδους, συμβάλλοντας σε βελτιωμένο τελικό αποτέλεσμα.

Επιπροσθέτως, οποιοδήποτε αυξητική τάση στην τιμή του χάλυβα διεθνώς θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Τέλος, βασικό μέλημα της διοίκησης αποτελεί η συνεχής αναδιάρθρωση των τραπεζικών δανειακών κεφαλαίων της εταιρίας, προτάσσοντας το μακροπρόθεσμο στοιχείο έναντι του βραχυπροθέσμου και φυσικά το κατά το δυνατό καλύτερο τελικό επιτόκιο δανεισμού».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v