Δανεισμός προσωπικού στην Intrum από την Πειραιώς

Η «μεσοβέζικη» λύση που θα προταθεί σε όσους εργαζόμενους στην RBU εναντιώθηκαν στη μεταφορά, παραμένοντας στην τράπεζα. Το πρόβλημα από την κατάργηση της διεύθυνσης διαχείρισης NPEs και τη «φραγή» επαναδραστηριοποίησης για μια 10ετία.

Δανεισμός προσωπικού στην Intrum από την Πειραιώς

Τη δυνατότητα να μεταβούν στη νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις ως δανειζόμενο προσωπικό, θα παράσχει η Πειραιώς σε όσους εργαζόμενους της διεύθυνσης Recovery Banking Unit (RBU) εναντιώθηκαν στη μεταφορά τους, παραμένοντας στην τράπεζα.

Όπως είναι γνωστό, η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις εξασφάλισε τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων, προκειμένου να ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία της από την 1η Οκτωβρίου. Ο αριθμός, όμως, των εργαζομένων της RBU που αποδέχθηκε τη μεταφορά δεν ξεπέρασε τα 700 άτομα από τα 1.300 συνολικά.

Επομένως, στην Πειραιώς παραμένει υπολογίσιμος αριθμός προσωπικού της RBU, προκαλώντας τον εξής πονοκέφαλο: βάσει της συμφωνίας με την Intrum, η Πειραιώς υποχρεούται να καταργήσει τη σχετική μονάδα και να μην επαναδραστηριοποιηθεί για μια 10ετία, όσο δηλαδή διαρκεί η συμφωνία με Intrum, στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs). Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι της RBU, που παραμένουν στην τράπεζα, θα χάσουν τις οργανικές τους θέσεις, λόγω κατάργησης της μονάδας, όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Intrum.

Η λύση της μεταφοράς τους ως δανειζόμενο προσωπικό λύνει τόσο την ανάγκη ομαλής συνέχισης των εργασιών της RBU υπό τη νέα νομική της μορφή (σ.σ. εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις), όσο και το πρόβλημα της απορρόφησης πλεονάζοντος προσωπικού, την ώρα που το δίκτυο συρρικνώνεται και τα συνολικά έξοδα πρέπει να υποχωρήσουν στο τέλος του 2021 στα 850 εκατ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018.

Η λύση της μεταφοράς ως δανειζόμενο προσωπικό επιτρέπει στην Πειραιώς να επιτύχει, τη διετία 2020-21, ετήσια εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 60 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα εταιρεία διαχείρισης θα καλύπτει το σύνολο του ασφαλιστικού και μισθολογικού κόστους για όσους εργαζόμενους αποδεχθούν να υπογράψουν σύμβαση δανεισμού.

Η δεσμευτική συμφωνία, που υπέγραψαν στις αρχές Ιουνίου Τράπεζα Πειραιώς και Intrum, προβλέπει ότι η τράπεζα θα αποσχίσει και θα εισφέρει σε νεοσύστατη θυγατρική (Service Co) τη Διεύθυνση διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων ( Recovery Banking Unit - RBU), βήμα που έχει ήδη συντελεστεί.

H νέα θυγατρική υπογράφει με την Πειραιώς 10ετή σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των NPEs της τράπεζας, που σήμερα προσεγγίζουν τα 27 δισ. ευρώ. Εν συνεχεία η Intrum θα αγοράσει το 80% της εταιρείας, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 328 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η νέα εταιρεία διαχείρισης αποτιμάται συνολικά στα 410 εκατ. ευρώ.

Επομένως, η Πειραιώς θα εισπράξει 328 εκατ. ευρώ, και θα εμφανίσει για το υπόλοιπο 20% υπεραξία της τάξης των 82 εκατ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, μπορεί να εμφανίσει κεφαλαιακό κέρδος 410 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον Common Equity Tier I (CET I) κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.

Η παραπάνω θετική επίδραση στα κεφάλαια δεν έχει ακόμη τυπικά επικυρωθεί από τον επόπτη, με δεδομένο όμως ότι σε παρόμοιες πανευρωπαϊκές συναλλαγές δεν υπήρξε εποπτικό φίλτρο και ο SSM αναγνώρισε περίπου το 95% του κεφαλαιακού κέρδους, το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι από το τίμημα των 328 εκατ. ευρώ, τα 296 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ενώ τα υπόλοιπα 32 εκατ. ευρώ μετά το 2022, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι που περιλαμβάνει η συμφωνία μετόχων.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v