Παραιτήθηκε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της AS Company

Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την γρήγορη πλήρωση της θέσης του εσωτερικού ελεγκτού της Εταιρίας, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση.

Παραιτήθηκε ο Εσωτερικός Ελεγκτής της AS Company

Η εταιρία “AS COMPANY AE” ανακοινώνει ότι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρίας Αλέξανδρος Τσιάρκας υπέβαλε την παραίτησή του και αποχώρησε οικειοθελώς από την εταιρία την 24.9.2019.

Η Διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την γρήγορη πλήρωση της θέσης του εσωτερικού ελεγκτού της Εταιρίας, την οποία θα γνωστοποιήσει με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v