Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Ξεκινά η απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της Πόρτο Καρράς

Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» πρόκειται να διασπαστεί σε δύο τμήματα, το ένα τμήμα της οποίας θα απορροφηθεί από την Εταιρεία και το έτερο τμήμα θα μεταβιβαστεί σε νέα υπό σύσταση εταιρεία.

Τεχνική Ολυμπιακή: Ξεκινά η απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της Πόρτο Καρράς

Η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο, σε συνέχεια της από 11.9.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφάσισε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών απορρόφησης

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το διοικητικό της συμβούλιο, σε συνέχεια της από 11.9.2019 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αποφάσισε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών απορρόφησης του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» στο πλαίσιο κοινής διάσπασης της τελευταίας. Ειδικότερα, η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» πρόκειται να διασπαστεί σε δύο τμήματα, το ένα τμήμα της οποίας (κατασκευαστικός κλάδος) θα απορροφηθεί από την Εταιρεία και το έτερο τμήμα (ήτοι οι κλάδοι παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, δραστηριότητες ελλιμενισμού, καζίνο κ.λπ. πλην τoυ κατασκευαστικού κλάδου) θα μεταβιβαστεί σε νέα υπό σύσταση εταιρεία. Αντίστοιχη απόφαση λήφθηκε και από το διοικητικό συμβούλιο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.».

Η ως άνω διάσπαση αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη επί του θέματος".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v