Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σφακιανάκης: Διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισε η ΓΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 23.743.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σφακιανάκης: Διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ αποφάσισε η ΓΣ

Γνωστοποιείται ότι στις 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ», στην έδρα της Εταιρείας, Σιδηροκάστρου & Πύδνας αρ. 5-7, Αθήνα, Τ.Κ. 11855, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ειδικότερα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Στ. Τάκη και η εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», εκπροσωπούντες 23.743.440 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 23.743.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v