Εκτέρ: Στο 4% μειώθηκε το ποσοστό του Αθανάσιου Σίψα

Πριν την μεταβολή το ποσοστό του κ. Αθανάσιου Σίψα είχε διαμορφωθεί στο 25,276% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχούσε σε 2.843.500 μετοχές.

Εκτέρ: Στο 4% μειώθηκε το ποσοστό του Αθανάσιου Σίψα

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εκδότριας, κατήλθε του ποσοστό του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Ειδικότερα το ποσοστό του κ. Αθανάσιου Σίψα διαμορφώθηκε στο 4,000% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχεί σε 450.000 μετοχές.

Πριν την μεταβολή το ποσοστό του κ. Αθανάσιου Σίψα είχε διαμορφωθεί στο 25,276% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, που αντιστοιχούσε σε 2.843.500 μετοχές, και αφορούσε σε 450.000 άμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 4,000% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) και 2.393.500 έμμεσα δικαιώματα ψήφου (ποσοστό 21,276% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου).

Η ανωτέρω μεταβολή (απώλεια έμμεσου ποσοστού) επήλθε στις 14.10.2019 ως εκ του γεγονότος ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σίψα στην εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. κατήλθε από 55,50% σε ποσοστό 44,00%, με συνέπεια την απώλεια ελέγχου της εν λόγω εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας ΝΙΚΙΑΣ είναι 2.393.500 και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία είναι 21,276%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v