Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Επανενεργοποιεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία προβαίνει σε αγορά και ακύρωση ιδίων ομολόγων που διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. ενώ ξεκινά και αγορές ιδίων μετοχών μετά τη «βουτιά» του τίτλου.

MLS: Επανενεργοποιεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Στην επανενεργοποίηση του προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών αλλά και στην επαναγορά ιδίων ομολόγων προχωρά η MLS Πληροφορική, σε μια προσπάθεια να αντιδράσει στις πιέσεις που έχουν οδηγήσει τη μετοχή σε έντονη πτωτική τροχιά, στο 1,71 ευρώ την Παρασκευή από τα 5,30 ευρώ της 8ης Απριλίου και τα 4,77 ευρώ της 18ης Σεπτεμβρίου. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η εταιρεία MLS Πληρoφoρική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και της από 18.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ότι αποφασίστηκε η επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο ανεστάλη δυνάμει της από 28.03.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε εφαρμογή της από 29.06.2018 απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας». 

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση, «το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε στις 18/10/2019 την αγορά ιδίων ομολόγων που εκδόθηκαν δυνάμει των από 11/07/2016, 31/08/2017 και 25/07/2019 Κοινών Ομολογιακών Δανείων και διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού 1.670.000 ευρώ, με σκοπό την οριστική μείωση των υποχρεώσεών της. Κατόπιν της αγοράς, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στην ακύρωση των αποκτώμενων ομολογιών». 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v