Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το 7,25% του ΟΠΑΠ συγκέντρωσε η «SAZKA Group» από τη ΔΠ

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του ΟΠΑΠ ή 40,21% αν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές.

Το 7,25% του ΟΠΑΠ συγκέντρωσε η «SAZKA Group» από τη ΔΠ

Συνολικά 23.323.179 μετοχές προσφέρθηκαν στην SAZKA Group στο πλαίσιο της Δημόσιας προσφοράς, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο.

Σε αυτή σημειώνει ότι «κατατέθηκαν 20 Δηλώσεις Αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση προσφέροντας συνολικά 23.323.179 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου 7,25% (του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των ίδιων μετοχών της Εταιρείας) ή περίπου 7,29% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης θα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 39,98% του ΟΠΑΠ ή 40,21% αν εξαιρεθούν οι ίδιες μετοχές.

 

* Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για τον ΟΠΑΠ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v