Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo

Η θητεία του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος ο Απόστολος Βακάκης.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Jumbo

Το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

  1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρο του Δ.Σ
  2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
  3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη του Σταύρου, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
  4. Σοφία Βακάκη του Απόστολου-Ευάγγελου, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, η γενική συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου. Μέλη της Επιτροπής είναι οι εξής:

  1. Νικόλαος Βελισσαρίου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  2. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
  3. Φώτιος Τζίγκος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v