Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Sato: To 2020 η απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα προς τον σκοπό τούτο εταιρία με την επωνυμία «NEOCON».

Sato: To 2020 η απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Σε συνέχεια της από 19.09.2019 ανακοίνωσής της αναφορικά με την αίτηση περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που κατέθεσε η «SATO», η Εταιρία ενημερώνει ότι δικάστηκε σήμερα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η εν λόγω αίτηση.

Σημειώνεται ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν προέβη σε απόφαση επί του αιτήματος της Εταιρίας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του επομένου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 67,8% οι πιστωτές της Εταιρίας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα προς τον σκοπό τούτο εταιρία με την επωνυμία «NEOCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η μεταβίβαση αυτή θα υλοποιηθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού - πρωτοκόλλου μεταβίβασης της Επιχείρησης σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία υπογραφή θα λάβει χώρα εντός μηνός από την έκδοση δικαστικής απόφασης που θα επικυρώνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης, για ορισμένα όμως περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα) η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει πρόσθετο χρόνο.

Το τίμημα και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί. Αυτονόητα η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της σχετικής επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Επιπλέον επισημαίνεται πως μέσω της ενδιάμεσης χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον νέο φορέα μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου επί της Συμφωνίας Εξυγίανσης επιτυγχάνεται η ομαλή συνέχιση της τρέχουσας δραστηριότητας της Εταιρίας, η πλήρης λειτουργία των εγκαταστάσεων, υλοποίηση έργων και η διατήρηση όλων των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Η Εταιρία θα ενημερώσει αμελλητί το επενδυτικό κοινό μόλις περιέλθει σε γνώση της η απόφαση των δικαστικών αρχών, καθώς και για τις περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την πορεία της αίτησής της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v