Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ψάρια: Η «επόμενη μέρα» για Νηρέα-Σελόντα

Στο «μικροσκόπιο» οι τελικές προτάσεις των διοικήσεων Νηρέα και Σελόντα στις γενικές συνελεύσεις της 27ης Νοεμβρίου. Με 90 εκατ. ευρώ ενισχύει ο νέος ιδιοκτήτης τους δύο ομίλους.

Ψάρια: Η «επόμενη μέρα» για Νηρέα-Σελόντα

Οι δύο επικείμενες (27 Νοεμβρίου) έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων σε Νηρέα και Σελόντα έρχονται να φωτίσουν αρκετά από τα σημεία της συμφωνίας εξαγοράς των δύο ιχθυοτροφικών Ομίλων από την Ανδρομέδα Seafoods (Amerra Fund).

Έτσι, αν κάποιος διαβάσει τις προτάσεις των διοικήσεων προς τους μετόχους των δύο εταιρειών, διαπιστώνει πως ο αγοραστής -πέρα από το ποσό που θα καταβάλλει για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών Νηρέα και Σελόντα (έως 10 εκατ. ευρώ, θα εισπραχθεί από τις τράπεζες που είναι οι κάτοχοι των τίτλων)- θα διαθέσει άμεσα επιπλέον 90 εκατ. ευρώ (60 εκατ. στη Σελόντα και 30 στον Νηρέα) καλύπτοντας μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια (ΜΟΔ).

Τα συγκεκριμένα ΜΟΔ θα είναι τριετούς διάρκειας, χαμηλού επιτοκίου (Euribor 6μήνου συν 1,5%) και στο τέλος της τριετίας θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές. Από τα 90 αυτά εκατ. ευρώ, τα 40 εκατ. θα μειώσουν ήδη υπάρχοντα δανεισμό (από 20 εκατ. σε κάθε εταιρεία) και τα υπόλοιπα 50 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαιο κίνησης (40 εκατ. στη Σελόντα και 10 εκατ. στο Νηρέα).

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες θα αναχρηματοδοτήσουν μέσα από πολυετείς (δεκαετείς κατά κύριο λόγο) συμβάσεις τον εναπομείναντα δανεισμό των δύο ομίλων.

Ειδικότερα, στη Σελόντα θα εκδοθούν και θα καλυφθούν από τις τράπεζες δύο κοινά ομολογιακά δάνεια δεκαετούς διάρκειας (το ένα έως 167 εκατ. και το δεύτερο έως 11,6 εκατ. ευρώ) και στον Νηρέα άλλα τρία, (δύο δεκαετή έως 123 και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και ένα εξαετές ύψους 6,2 εκατ. ευρώ).

Για την αποπληρωμή των δανείων αυτών θα χρησιμοποιηθούν πιθανότατα και τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που θα εισπράξουν Νηρέας και Σελόντα από την πρόσφατη πώληση μονάδων τους (ως υποχρέωση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού να εγκρίνει το deal).

Άρα μετά το deal, οι δύο όμιλοι θα διαθέτουν στην πράξη θετικά ίδια κεφάλαια (αφού τα ΜΟΔ θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές στο τέλος της τριετίας), επαρκές κεφάλαιο κίνησης και σημαντικό μεν δανεισμό, αλλά ρυθμισμένο σε επίπεδο δεκαετίας.

Άρα λοιπόν θα έχουν το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να εκμεταλλευθούν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας (επίκειται σύμπραξη των δύο ομίλων με την Ανδρομέδα, ακούγεται μεταφορά κεντρικών γραφείων σε ενιαίο κτίριο, αποδοτικότερη εκμετάλλευση των συσκευαστηρίων, μείωση διοικητικού προσωπικού).

Στις προτάσεις των δύο διοικήσεων προς τους μετόχους δεν περιλαμβάνονται τα επιτόκια των νέων ομολογιακών δανείων με τα οποία θα αναχρηματοδοτήσουν οι τράπεζες Νηρέα και Σελόντα, πλην όμως λέγεται πως θα είναι χαμηλά (συμβάλλει σ’ αυτό και η γενικότερη διεθνής πορεία των επιτοκίων).

Σε ότι αφορά τις τράπεζες, πέρα από την κεφαλαιακή ζημιά που θα «κλειδώσουν» από την πώληση των μετοχών τους, φαίνεται ότι αποφεύγουν τα χειρότερα.

Ειδικότερα, δεν θα υπάρξει κούρεμα (σε ονομαστικούς τουλάχιστον όρους) στα υπόλοιπα των δανείων τους, ενώ θα εισπράξουν άμεσα 40 εκατ. ευρώ και μάλλον γρήγορα ένα τμήμα τουλάχιστον των 51 εκατ. που προέκυψαν από την πρόσφατη πώληση των μονάδων των δύο εταιρειών στον Όμιλο Διόρασις.

Και πέραν αυτών, έχουν κάθε λόγο να προβλέπουν σε βάθος χρόνου την απρόσκοπτη είσπραξη των υπόλοιπων δανείων που έχουν χορηγήσει στους δύο Ομίλους.

Επίσης, αποτέλεσμα του deal είναι η υποβολή δημόσιων προτάσεων προς τους μετόχους μειοψηφίας των δύο εισηγμένων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v