Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «ΛΥΠΑ»

Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το από 05.09.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

Πετρόπουλος: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «ΛΥΠΑ»

H «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ» ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής της με την επωνυμία «ΛΥΠΑ Διεθνής Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία».

Η εν λόγω συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το από 05.09.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τα από 06.09.2019 και 11.11.2019 πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιριών, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7-21 και 35 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς και δυνάμει της υπ' αριθμ. 7.291/13.11.2019 πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Σγουμπόπουλου του Γεωργίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v