Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Στις 21/1 η ΕΓΣ για έκτακτη χρηματική διανομή 29,9 εκατ.

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για την έκτακτη χρηματική διανομή συνολικά 29,93 εκατ. ευρώ.

Jumbo: Στις 21/1 η ΕΓΣ για έκτακτη χρηματική διανομή 29,9 εκατ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί η Jumbo στις 21 Ιανουαρίου 2020, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού ευρώ 29.933.146,98, το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.6.2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας , η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 03.02.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v