Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

Κρυμμένη υπεραξία 500 εκατ. από τα ομόλογα που έλαβε ως αντάλλαγμα για την ακύρωση του Titlos. Πώς θα αξιοποιηθούν για να ισοσκελιστεί η ζημιά από τη μεγάλη τιτλοποίηση NPEs. Γιατί αποτελεί παράμετρο της εξίσωσης η Εθνική Ασφαλιστική

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

Ένα μικρό θησαυρό κρύβει στα... μπαούλα της η Εθνική Τράπεζα καθώς αποτιμά σε τιμές κτήσης τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που έλαβε από το Δημόσιο, ως αντάλλαγμα για την ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής επιτοκίων (πρόγραμμα Titlos).

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Εθνική έλαβε από την Ελληνική Δημοκρατία κρατικά ομόλογα 5ετούς, 7ετούς και 8ετούς διάρκειας, αθροιστικής ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ και εύλογης αξίας 3,28 δισ. ευρώ. Για τη λήψη των παραπάνω ομολόγων πήρε κατ’ εξαίρεση άδεια από την ΕΚΤ καθώς υπερέβαινε τα όρια που έχει επιβάλει ο επόπτης για αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων και εντόκων.

Το ομόλογο λήξης 20/3/2023, ονομαστικής αξίας 250,25 εκατ. ευρώ, φέρει επιτόκιο 2,90%, το 7ετές (λήξη στις 20/3/2025), ονομαστικής αξίας 964 εκατ. ευρώ, 3,25% και το 8ετές ( λήξη 20/03/2026), ονομαστικής αξίας 2,1 δισ. ευρώ, 3,55%.

Έκτοτε, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει θεαματικά, η Εθνική, όμως, δεν ενέγραψε την υπεραξία καθώς τα ταξινόμησε ως διακρατούμενα για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και τα αποτιμά στο αποσβεσμένο κόστος.

Σημειώνεται ότι οι τόκοι ομολόγων ενισχύουν τα καθαρά έσοδα της Εθνικής κατά περίπου 110 εκατ. ευρώ, ετησίως, συμβάλλοντας στην αισθητή βελτίωση της οργανικής της κερδοφορίας.

Αν η τράπεζα αποφάσιζε, αυτή τη στιγμή, να επαναταξινομήσει τα ομόλογα (σ.σ. δεν συντρέχουν περιορισμοί από τη συμφωνία ανταλλαγής) και να τα αποτιμήσει σε εύλογη αξία, θα εμφάνιζε υπεραξίες άνω των 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό «μαξιλάρι» καθώς οι κεφαλαιακοί της δείκτες θα ενισχύονταν κατά περίπου 130 μονάδες βάσης. Στις 30/9 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανερχόταν στο 16,2%.

Η πώληση τμήματος ή του συνόλου της παραπάνω θέσης θα αποφασισθεί, όπως όλα δείχνουν, εντός της επόμενης χρονιάς, σε συνάρτηση με το μέγεθος της τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων που ετοιμάζει η Εθνική και του αποτελέσματος του διαγωνισμού πώλησης ή διάθεσης μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Πώληση των ομολόγων για να χρηματοδοτηθεί giga τιτλοποίηση

Η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει μια μεγάλη σε έκταση τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα κρατικής εγγυοδοσίας (σχέδιο Ηρακλής), εφόσον βέβαια ο SSM αποδεχθεί μηδενικό συντελεστή στάθμισης για τις ομολογίες πρώτης διαβάθμισης, που θα φέρουν κρατική εγγύηση.

Η τιτλοποίηση σχεδιάζεται να διενεργηθεί χωρίς να συντελεσθεί εταιρικός μετασχηματισμός. Να μετατραπεί, δηλαδή, η εισηγμένη εταιρεία σε Συμμετοχών, με απόσχιση και εισφορά του συνόλου των τραπεζικών δραστηριοτήτων της σε νέα τραπεζική θυγατρική, κατά το πρότυπο της Eurobank.

Αυτό σημαίνει ότι η ζημιά που θα εγγραφεί, θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η Εθνική να κλείσει τη χρήση του 2020 με ζημιές, εξέλιξη που θα ενεργοποιούσε τη διάταξη του νόμου Χαρδούβελη για υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου, με κάλυψή της από το Δημόσιο, η «χασούρα» της τιτλοποίησης θα πρέπει να ισοσκελισθεί με οργανικά και έκτακτα κέρδη.

Ως εκ τούτου, μέρος των ομολόγων θα πωληθεί, για να μπορέσει η Εθνική να μειώσει τα NPEs της κατά 5 με 8 δισ. ευρώ από την τιτλοποίηση. Η Εθνική θα χάσει σημαντικά έσοδα από τόκους, αλλά θα μειώσει σημαντικά τα NPEs ( γύρω στα 11 δισ. σήμερα) και το NPE ratio (μεταξύ 10% με 20% από 34% σήμερα), διευρύνοντας περαιτέρω την ήδη πλεονάζουσα ρευστότητά της. Επομένως, η ενίσχυση των νέων χορηγήσεων θα καταστεί ακόμη μεγαλύτερο στοίχημα.

Η παράμετρος της Εθνικής Ασφαλιστικής

Υπάρχει, όμως, μια ακόμη παράμετρος στην εξίσωση: το αποτέλεσμα της πώλησης ή διάθεσης μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, η Εθνική αποτίμησε στις 30/9 στα βιβλία της το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής με 1,06 δισ. ευρώ. Πήρε έτσι… μπροστά το όφελος από την ανατίμηση αξίας, εξέλιξη, όμως, που ενδέχεται να δυσκολέψει τον εν εξελίξει διαγωνισμό πώλησης τουλάχιστον του 80%.

Για να αποφευχθεί η εγγραφή κεφαλαιακής ζημιάς, θα πρέπει να βρεθεί επενδυτής που θα αποτιμήσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, μαζί με τη δεκαετή σύμβαση αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων της, μέσω του δικτύου της τράπεζας, τουλάχιστον στα 848 εκατ. ευρώ. Ο πήχης τίθεται αρκετά ψηλά, αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ενδεικτικές προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου, κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ζημιά από την πώληση ή τη διάθεση μετοχών Εθνικής Ασφαλιστικής, τόσο μικρότερη θα είναι η περίμετρος της σχεδιαζόμενης τιτλοποίησης, ώστε να μειωθεί αντίστοιχα και η ζημιά που θα εγγραφεί στη χρήση 2020.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v