Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις μεταξύ εταιρείας και πιστωτριών τραπεζών. Οι όροι της συμφωνίας και η αύξηση κεφαλαίου της Αλουμύλ με εισφορά εις είδος του 81% της Αλουφόντ.

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

Ένα βήμα πριν την υπογραφή των βασικών όρων συμφωνίας (term sheet) για την αναδιάρθρωση δανεισμού του ομίλου Αλουμύλ βρίσκονται η διοίκησή του με τις πιστώτριες τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη χορήγηση νέου κοινοπρακτικού δανείου, λήξης 2030, με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού που βαρύνει τον όμιλο.

Από την πλευρά της, η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν σειρά υποχρεώσεων. Ο Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνει να εισφέρει εις είδος στην Aλουμύλ, μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών, το 81% της Αλουφόντ. Η εισφορά θα βοηθήσει τη μητρική να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απορρόφηση της Αλουφόντ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, με βάση όσα γνωστοποίησε η Aλουμύλ, ως την 30ή Ιουνίου.

Η KPMG βρίσκεται στο τελικό στάδιο διενέργειας αποτίμησης των συγχωνευόμενων εταιρειών (Aλουμύλ και Αλουφόντ) και διατύπωση γνώμης, αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής.

Ο όμιλος Aλουμύλ, από την πλευρά του, θα προχωρήσει σε κινήσεις περαιτέρω εξορθολογισμού της δομής του, κλείνοντας ή πουλώντας μονάδες με μικρή συνεισφορά στον ενοποιημένο τζίρο και παρέχοντας πρόσθετες εξασφαλίσεις για κάποιες θυγατρικές του εξωτερικού. Είναι πιθανόν ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως ένα μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας θα κατευθύνεται για την -πρόωρη- αποπληρωμή δανεισμού.

Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το 2017. Το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v