Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: «Γερό» πρόγραμμα εξαγορών για την επόμενη τριετία

Οι τέσσερις πηγές χρηματοδότησης ενός φιλόδοξου προγράμματος εξαγορών άλλων εταιρειών μέσα στην επόμενη τριετία. Το άλμα της περυσινής κερδοφορίας, οι θετικές προοπτικές και η δρομολογούμενη μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ.

Entersoft: «Γερό» πρόγραμμα εξαγορών για την επόμενη τριετία

Ποσό που θα μπορούσε σχετικά εύκολα να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει η Entersoft μέσα στην επόμενη τριετία για εξαγορές άλλων συμπληρωματικών επιχειρήσεων του κλάδου πληροφορικής. Το ποσό αυτό θεωρείται σημαντικό για τα μεγέθη της γνωστής εταιρείας, καθώς περίπου σε αυτό το ύψος κυμαίνονται σήμερα τα ίδια κεφάλαιά της (10,2 εκατ. ευρώ στις 30/6/2019).

Αυτές είναι οι εκτιμήσεις παραγόντων της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, σε μια περίοδο μάλιστα όπου αναμένεται να αυξηθεί -για μια σειρά από λόγους- ο αριθμός των deals στις δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές (οι οποίες αναφέρονται σε δυνατότητα εξαγορών άλλων δύο-τριών εταιρειών, ή στην απόκτηση μιας μεγάλης) τα κεφάλαια για εξαγορές θα μπορούσαν να προκύψουν:

Πρώτον, από το ήδη υπάρχον θετικό καθαρό ταμείο (διαθέσιμα συν βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μείον το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων) της εισηγμένης το ύψος του οποίου στις 30/6/2019 ανερχόταν σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, από τα χρήματα που θα αντληθούν από την δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (θα εκδοθούν 544.000 νέες μετοχές), η οποία θα γίνει τους επόμενους μήνες μέσω δημόσιας εγγραφής και θα σηματοδοτήσει τη μετάταξη της εισηγμένης από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Τρίτον, από τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη που προβλέπεται να σημειώσει η εταιρεία κατά την επόμενη τριετία.

Και τέταρτον, από έναν ενδεχόμενο «λογικό» τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος θα είναι τέτοιου μεγέθους έτσι ώστε να διατηρηθεί η ρευστότητα του Ομίλου σε ισχυρά επίπεδα.

Το 2019 έκλεισε για την Entersoft με διψήφιο ποσοστό αύξησης κύκλου εργασιών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά και με υψηλότερο ποσοστό αύξησης της καθαρής κερδοφορίας (οικονομίες κλίμακας, νέα προϊόντα αυξημένου περιθωρίου).

Σύμφωνα με κύκλους προσκείμενους στην εταιρεία, «το 2019 ήταν μια ακόμη ανοδική χρονιά για την εταιρεία.

Παρουσιάστηκε μια πρόσκαιρη στασιμότητα στην αγορά για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω των εκλογών, πλην όμως στη συνέχεια το κλίμα αποκαταστάθηκε πλήρως. Κλείσαμε με φόρα τη χρονιά και με αυτή τη φόρα έχουμε στόχο να συνεχίσουμε και φέτος».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v