Παπουτσάνης: ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους

Η εταιρία προχωρά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 753.552 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,59€ σε 0,56€.

Παπουτσάνης: ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους

Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί τους κ.κ. μετόχους την 27.02.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. σε έκτακτη γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά ποσό 753.552,30€ στο ποσό των 14.066.309,60€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,59€ σε 0,56€, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 05.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v