Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Κατατέθηκαν δύο αιτήσεις πτώχευσης από πιστωτές

Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις πτώχευσης εναντίον της, τις οποίες η ίδια κρίνει απολύτως αβάσιμες "ιδίως ενόψει της στήριξης που πλέον της παρέχουν βασικοί πιστωτές της".

Euromedica: Κατατέθηκαν δύο αιτήσεις πτώχευσης από πιστωτές

Η Euromedica A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αιτήματος δύο πιστωτών της χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή που απαγορεύει τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της και αναστέλλει τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος της.

Η Εταιρία υπενθυμίζει στους επενδυτές ότι προσωρινή διαταγή περί αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της είχε ήδη εκδοθεί στις 23.12.2019 κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας.

Η εταιρεία σημειώνει ότι έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις πτώχευσης εναντίον της, τις οποίες η ίδια κρίνει απολύτως αβάσιμες ιδίως ενόψει της στήριξης που πλέον της παρέχουν βασικοί πιστωτές της αλλά και της έγκαιρης εξυπηρέτησης μείζονος μέρους των τρεχουσών υποχρεώσεων της.

Επιπλέον η Euromedica ανακοίνωσε ότι η συζήτηση επί της αιτήσεως λήψης προληπτικών μέτρων άρθρου 106α παρ.6 του Ν.3588/2007, η οποία είχε προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 31.01.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 03.03.2020.

Η προσωρινή διαταγή που είχε ληφθεί στις 23.12.2019 διατηρήθηκε σε ισχύ – με το αρχικό περιεχόμενο που αναφέρεται στην από 23.12.2019 ανακοίνωση – έως την δικάσιμο της 03.03.2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v