Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Διερευνά την πώληση της ιταλικής Picasso 

Πάνω από 210 εκατ. ευρώ η εύλογη αξία των ακινήτων της προς πώληση εταιρείας. Το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η διαδικασία λόγω κορωνοϊού. Στόχος η εγγραφή κεφαλαιακού κέρδους και η μόχλευση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

Prodea: Διερευνά την πώληση της ιταλικής Picasso 

Νέο πωλητήριο σε ακίνητά της, αυτή τη φορά στην Ιταλία, βάζει η Prodea Investment, αν και η εξάπλωση του κορωνοϊού στη γείτονα χώρα ενδέχεται να καθυστερήσει τόσο το εν λόγω project όσο και τη συνδυασμένη διάθεση υφιστάμενων και νέων μετοχών της ΑΕΕΑΠ σε ξένους και εγχώριους επενδυτές. 

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Prodea στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, η εταιρεία διερευνά την πώληση της κατά 100% ιταλικής θυγατρικής της, «Picasso fund».  Η τελευταία έχει στην κατοχή της 13 ακίνητα σταθερού εισοδήματος, τα οποία αποτιμήθηκαν σε εύλογη αξία 213,3 εκατ. ευρώ στις 31/12/2019. 

Στόχος της επιδιωκόμενης πώλησης, σύμφωνα με στελέχη που έχουν γνώση των κινήσεων, είναι η μόχλευση του χαρτοφυλακίου. Η Prodea στόχευε να εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση ακινήτων σε μια ώριμη αγορά, όπως η ιταλική, και να ανακατευθύνει τη ρευστότητα σε αγορές που εμφανίζουν μεγαλύτερες ευκαιρίες. 

Η αναστάτωση που προκλήθηκε στην Ιταλία, λόγω της ταχείας εξάπλωσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού, ενδέχεται να καθυστερήσει ή και να μεταθέσει τη διαδικασία πώλησης. 

Υπενθυμίζεται ότι η Prodea έγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο κεφαλαιακό κέρδος 19,12 εκατ. ευρώ από την πώληση τεσσάρων ακινήτων της, τα οποία είναι μισθωμένα όλα στην Εθνική Τράπεζα. Εντός της απελθούσας χρήσης έλαβε από την Invel Real Estate II αποζημίωση 19 εκατ. ευρώ, λόγω της μη αξιοποίησης οικοπέδου στα περίχωρα της Ρώμης, το οποίο είχε εισφερθεί στην Prodea, βάσει της συμφωνίας του 2013. 

Η ΑΕΕΑΠ εμφάνισε στη χρήση 2019 κέρδη 298,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 179,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από την αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία. Το NAV στις 31/12/2019 διαμορφωνόταν σε 5,56 ευρώ έναντι 5,04 ευρώ ένα χρόνο πριν. 

Η Prodea και ο απώτερος μέτοχός της Castlelake (σ.σ. κατέχει άμεσα και έμμεσα το 98,15% του μετοχικού της κεφαλαίου) στόχευαν να βγουν με συνδυασμένη προσφορά υφιστάμενων και νέων μετοχών της ΑΕΕΑΠ στις αγορές, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019. 

Οι σύμβουλοι, μάλιστα, έχουν ήδη διενεργήσει σχετική προεργασία, διερευνώντας το ενδιαφέρον private equity funds, που θα μπορούσαν να πάρουν αξιοσημείωτες θέσεις. Η αναστάτωση, όμως, που προκλήθηκε στις αγορές, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ιταλία, ενδέχεται να καθυστερήσει τη διαδικασία. 

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v