Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Euromedica: Συζητήθηκε η αίτηση για το 106α

Η προσωρινή διαταγή που είχε ληφθεί στις 23.12.2019 διατηρήθηκε σε ισχύ έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης.

Euromedica: Συζητήθηκε η αίτηση για το 106α

Την περασμένη Τρίτη συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα, γνωστοποιεί η Euromedica με ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα: 

H EUROMEDICA A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

1) η αίτηση της περί λήψης προληπτικών μέτρων του άρθρου 106α παρ. 6 του Ν.3588/2007, συζητήθηκε μετ’ αναβολή κατά τη δικάσιμο της 03.03.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η προσωρινή διαταγή που είχε ληφθεί στις 23.12.2019 διατηρήθηκε σε ισχύ έως την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ενώ

2) η αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 10 Πτωχευτικού Κώδικα που είχε κατατεθεί από δύο πιστωτές της και συζητήθηκε την 22/01/2020, απορρίφθηκε: συνακόλουθα, η προσωρινή διαταγή που είχε χορηγηθεί στο πλαίσιο της άνω αίτησης έπαυσε να ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v