Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Στα €11,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκαν σε € 46,3 εκατ. έναντι € 44,3 εκατ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19,5 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 22,5 εκατ. έναντι κερδών € 18,5 εκατ. το 2018.

Φουρλής: Στα €11,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019

Ο Όμιλος FOURLIS το 2019 παρουσίασε πωλήσεις €466,3 εκατ., έναντι €448,5 εκατ. το 2018 αυξημένες κατά 4,0%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 66,6 εκατ., μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16.

Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε € 46,3 εκατ. έναντι € 44,3 εκατ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 19,5 εκατ. ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 22,5 εκατ. έναντι κερδών € 18,5 εκατ. το 2018.

Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν €11,9 εκατ. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 302,3 εκατ. το 2019, αυξημένες κατά 1,9% σε σχέση με το 2018 (€ 296,7 εκατ.). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2019 αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,0% συγκρινόμενες με το 2018.

Το EBITDA ανήλθε στα € 39,7 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 32,8 εκατ. έναντι € 32,1 εκατ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 17,6 εκατ. Σημειώνεται ότι ο κλάδος επιβαρύνθηκε με μη επαναλαμβανόμενα έξοδα € 800 χιλ. περίπου, σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα με τη σύσταση της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων ‘TRADE ESTAΤES AEEAΠ’. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας.

Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το 2019 ανήλθαν στα € 164,1 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το 2018 (€ 151,8 εκατ.). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA € 28,2 εκατ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε € 15,0 εκατ. έναντι € 13,5 εκατ. το 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο € 3,7 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων σε όλες τις χώρες συνεχίζονται κανονικά.

Οι μεταβαλλόμενες εξελίξεις σχετικά με το πρόβλημα του ιού Covid-19 αποτελούν αυτή τη στιγμή την σημαντικότερή προτεραιότητα της Διοίκησης.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας, τους εργαζομένους, τους Στρατηγικούς Συνεργάτες (Interikea, IIC) και με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και την βιωσιμότητα του Ομίλου, σχεδιάζουμε τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v