Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μυτιληναίος: Διευκρινίσεις για τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου

Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση.

Μυτιληναίος: Διευκρινίσεις για τη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαρτίου

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικά του κοινού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της, ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έχει συγκληθεί για την 27η Μαρτίου 2020 με μοναδικό θέμα την έγκριση προγράμματος απόκτησης από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ιδίων μετοχών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην από 05.03.2020 πρόσκληση:

(α) Υπενθυμίζει στους μετόχους της ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται.

(β) Για τον περιορισμό στο απολύτως αναγκαίο των προσώπων που θα προσέλθουν στο χώρο της συνέλευσης στην έδρα της, η Εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα εκ των εργαζομένων της, τα οποία οι μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν να τους εκπροσωπήσουν και να ψηφίσουν για αυτούς στη συνέλευση σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες ψήφου που οι μέτοχοι θα δώσουν. Όσοι εκ των μετόχων επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Μετόχων στο 210-6877436 η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

(γ) Η διαδικασία της συνέλευσης θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα και δεν θα ακολουθήσει δεξίωση των παρισταμένων, ως είθισται.

(δ) Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της συνέλευσης σε τρίτα πρόσωπα, πλην των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συνεχίζει τη λειτουργία της με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρχών, και προτρέπει τους μετόχους να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της για τυχόν μεταγενέστερες ανακοινώσεις αναφορικά με την επικείμενη Γενική Συνέλευση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v