Μέτρα περιορισμού κόστους στην CCHBC λόγω κορωνοϊόυ

Μέχρι σήμερα οι αλυσίδες προμήθειας παραμένουν λειτουργικές, ωστόσο στη συνέχεια, και καθώς οι κυβερνήσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους να ελέγξουν την εξάπλωση του Covid-19 μπορεί να υπάρξουν διαταράξεις, τονίζει η Coca Cola HBC.

Μέτρα περιορισμού κόστους στην CCHBC λόγω κορωνοϊόυ

Την εφαρμογή σχεδίων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την συνέχιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε η Coca Cola HBC, προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι παραγωγικές μονάδες και η αλυσίδα προμηθειών της θα παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της,  μέχρι σήμερα οι αλυσίδες προμήθειάς της παραμένουν λειτουργικές, ωστόσο σημειώνει πως στη συνέχεια, και καθώς οι κυβερνήσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους να ελέγξουν την εξάπλωση του Covid-19 μπορεί να υπάρξουν διαταράξεις, αν και η έκταση και η διάρκειά τους είναι άγνωστα.

Επισημαίνει πως το trading τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες της, αλλά τον Μάρτιο εξαρτάται από την σοβαρότητα των περιορισμών που τίθεται στην κινητικότητα. Σε αγορές με αυστηρούς περιορισμούς, όπως στην Ιταλία και στην κεντρική και νότια Ευρώπη, επηρεάστηκε η ζήτηση.

«Δεδομένης της κατάστασης αυτής, εξετάζουμε ήδη μέτρα περιορισμού του κόστους και επανεξετάζουμε τις επενδύσεις marketing και κεφαλαιουχικών δαπανών. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν για να στηριχθεί η κερδοφορία μας.

Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ποσοτικοποιήσουμε την επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στα αποτελέσματα του συνόλου της χρήσης 2020. Δεδομένης της αβεβαιότητας για τη διάρκεια και την οικονομική επίπτωση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας, δεν πιστεύουμε πλέον ότι είναι συνετό να παρέχουμε guidance για το τρέχον οικονομικό έτος.», τονίζει η Coca Cola HBC.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v