Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και μείωση ζημιών το 2019 για ΣΙΔΜΑ

Ο εισηγμένος όμιλος αύξησε τον όγκο πωλήσεων και μείωσε τις ζημιές κατά €2 εκ. σε € 1,9 εκ. το 2019. Τι έκαναν οι θυγατρικές των Βαλκανίων. Εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, χωρίς προβλήματα η τροφοδοαία, άγνωστη η συνέχεια, τονίζει.

Βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και μείωση ζημιών το 2019 για ΣΙΔΜΑ

Το 2019, σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο η εταιρία όσο και ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ κατάφεραν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων και τη λειτουργική τους κερδοφορία σε σχέση με την προηγούμενη χρήση διατηρώντας ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά. Οι παραπάνω αυξήσεις δεν απεικονίζονται όμως στον κύκλο εργασιών καθώς οι τιμές πώλησης του χάλυβα σημείωσαν πτώση σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 2018.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2019 διαμορφώθηκε στα €133,7 εκ., έναντι €136,7 εκ. το 2018, ή 2,2% χαμηλότερα, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας στα € 166,6 εκ. έναντι € 171,3 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένος δηλαδή κατά 2,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5,3 % χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,6 εκ. από € 4,2 εκ. το 2018, λόγω της αύξησης κατά 9,4%. του περιθωρίου μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά €2 εκ., από € 3,9 εκ. το 2018 σε € 1,9 εκ. το 2019. Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 6,2 εκ. από € 9,2 εκ. στο τέλος του 2018, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5% από € 110 εκ. σε € 105 εκ.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2019 διαμορφώθηκε σε € 85,0 εκ. από € 85,2 εκ., παρουσιάζοντας οριακή πτώση κατά 0,3%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 117,8 εκ. από € 119,8 εκ. το 2018, μειωμένος δηλαδή κατά 1,7% (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 5 % χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,6 εκ., από € 3,5 εκ. το 2018, ενώ τα προ φόρων, ανήλθαν σε ζημιές € 1,0 εκ. από € 2,8 εκ. το 2018. Στην βελτίωση των αποτελεσμάτων συνέβαλαν η αύξηση του μικτού κέρδους και οι διαπραγματεύσεις της μητρικής εταιρείας με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της και την μείωση του χρηματοοικονομικού της κόστους.

Στις θυγατρικές των Βαλκανίων, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 0,3 % στα 26,6 εκ. ευρώ έναντι 26,5 εκ. ευρώ (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,0% χαμηλότερη από αυτήν του 2018), μείωση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σε € 635 χιλ. από € 654 χιλ. το 2018 (μείωση 3%), με αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 9,9% κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε € 21 χιλ. το 2019 από € 70 χιλ. την προηγούμενη χρήση.

Η δε SIDMA Romania παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 11%, στα 23,0 εκ. ευρώ έναντι 25,8 εκ. ευρώ το 2018 (με τη μέση τιμή πώλησης κατά 6,4 % χαμηλότερη από αυτήν του 2018). Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 59% (€ 315 χιλ. από € 198 χιλ. το 2018), ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, παρουσίασε ζημιές € 1.170 χιλ. το 2019 από € 1.022 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του κύκλου εργασιών της οφείλεται αφενός μεν στην μείωση των τιμών πώλησης, αφετέρου δε στην σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης των χωρών της κεντρικής Ευρώπης, και ιδιαίτερα της Γερμανίας, με τις οποίες η Ρουμανία έχει άμεση εξαγωγική εξάρτηση. Τα αποτελέσματα προ φόρων επιβαρύνθηκαν, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές κατά € 140 χιλ. περίπου και αποσβέσεις κατά € 77 χιλ.

Σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού και τις προσπάθειες αντιμετώπισής του, η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει γίνει πλήρης ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού και έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης. Έχουν δε παρασχεθεί στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα αντιβακτηριδιακά υλικά και έχουν γίνει εργασίες απολύμανσης.

Αξιοποιείται η τηλεργασία με τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας και παροτρύνεται η εξ αποστάσεως εργασία για τους εργαζόμενους που το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει, ενώ για αυτούς που η παρουσία τους στα γραφεία επιβάλλεται έχει εφαρμοστεί η εκ περιτροπής εργασία για την αποφυγή συνωστισμού. Τέλος έχουν αναβληθεί οι δια ζώσης εταιρικές συσκέψεις και έχουν ανασταλεί όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.

Η γενικότερη κατάσταση της αγοράς παρουσίασε σημάδια βελτίωσης μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μηνός, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στη συνέχεια δε, μετά την επιβολή των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, εμφάνισε αυξανόμενα σημεία κόπωσης.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, με τα μέτρα ασφάλειας που προαναφέρθηκαν, και με αρκετές ανεκτέλεστες παραγγελίες. Η τροφοδοσία της από τα Χαλυβουργεία του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται δεν παρουσιάζει μέχρι σήμερα κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Παραμένει όμως άγνωστη, για τους επόμενους μήνες, τόσο η συνέχιση ομαλής παραγωγικής ροής των ευρωπαϊκών Χαλυβουργείων όσο και η εγχώρια ζήτηση, ιδιαίτερα αν δεν υποχωρήσει σύντομα η εξάπλωση της επιδημίας. Οι τελευταίες μελέτες των ειδικών αναφέρουν συγκρουόμενες προβλέψεις για το ΑEΠ της χώρας το 2020, από μικρή αύξηση έως μείωση 3-4%. Η πιο πιθανή πρόβλεψη είναι πως στην εγχώρια αγορά η συμπεριφορά της ζήτησης θα έχει την μορφή V. Μεγάλη και απότομη πτώση αρχικά, με σημαντική ανάκαμψη στη συνέχεια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v